Kancelaria czynna: Pon - Pt 9:00-17:00

68 30 30 166 kancelaria@skorecki.pl

Często przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny przez małżonków pojawia się temat rozdzielności majątkowej. Czym różni się wspólność od rozdzielności i jaki ma wpływ na zdolność kredytową każdego z małżonków oraz dla nich jako związku małżeńskiego?

Zacznijmy od podstaw: czym jest ustrój majątkowy małżonków?

Wchodząc w związek małżeński, jeśli nie postanowi się inaczej, tworzy się między małżonkami ustrój majątkowy – wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. Oznacza to, że od tego momentu przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, stanowią majątek wspólny. To co nabyliśmy wcześniej nie wchodzi do majątku wspólnego – jest to cały czas osobisty majątek, nabyty przed ślubem.

Co warto nadmienić, do majątku wspólnego należą w szczególności:

–  pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, tzn. np. z działalności gospodarczej (przy czym nie jest istotnym kto zarabia więcej – wszystko jest wspólne),

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków – np. dochody z wynajmowanej komuś nieruchomości, nawet jeśli jest to nieruchomość należąca wyłącznie do jednego z małżonków (w majątku osobistym),

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

– kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie (w ramach konta w ZUS).

Rozdzielność majątkowa to drugi rodzaj ustroju majątkowego, który może istnieć między małżonkami. Może być ona przymusowa – ustalona sądowo, w przypadku, gdy jeden z małżonków, np. trwoni majątek, ale także małżonkowie mogą ją ustanowić umową u notariusza. Od dnia podpisania umowy rozdzielności (lub z dniem oznaczonym w wyroku sądu) – działa nowy ustrój, który polega na tym, że od tej pory dochody każdego z małżonków wchodzą do ich majątków osobistych. To znaczy: to co zarobi żona, należy tylko do niej. Jeśli kupi nieruchomość ze środków własnych – jest to wyłącznie jej nieruchomość, i tak dalej.

Kredyt hipoteczny brany przez małżonków.

1) Kredyt przy wspólności majątkowej.
W przypadku kiedy o kredyt stara się małżeństwo ze wspólnością, sąd bada ich zdolność kredytową jako jedno wspólne gospodarstwo domowe. Jeśli oboje dobrze zarabiają, mają stabilną pracę i brak długów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby udzielić im kredytu. Warto pamiętać, że przy wspólności majątkowej bank nie udzieli żadnego kredytu – ani hipotecznego ani gotówkowego tylko jednemu z małżonków, jeśli drugi nie wyrazi na to zgody. Przy rozdzielności majątkowej nie ma takiego wymogu.

Kredyt brany przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej jest najczęściej spotykany.

2) Kredyt przy rozdzielności majątkowej – jeden małżonek.
Rozdzielność majątkowa pozwala małżonkom działać jako dwa osobne byty – jak dwie całkowicie odrębne majątkowo osoby. W przypadku kiedy jeden z małżonków jest bezrobotny, ma zadłużenia, niestabilną sytuację finansową czy też np. prowadzi ryzykowną według analiz banku działalność gospodarczą, w oczach banku bardziej atrakcyjnym kredytobiorcą może być tylko ten drugi małżonek – oceniany oddzielnie.

Jak oceniana jest zdolność kredytowa przez banki opisywaliśmy już w oddzielnym artykule, do którego możecie zajrzeć w każdej chwili: https://skorecki.pl/krok-1-zdolnosc-kredytowa/ . Takie same elementy są badane także w tym przypadku.

Jeśli kredyt weźmie tylko jeden z małżonków, to on jest zobowiązany do spłaty rat terminowo, ale należy pamiętać, że jest on wtedy wyłącznym właścicielem nieruchomości – drugi małżonek nie ma tutaj prawa własności, choćby zamieszkiwał wspólnie z małżonkiem-kredytobiorcą.

2) Kredyt przy rozdzielności majątkowej – oboje małżonków.
Rozdzielność majątkowa nie wyklucza wzięcia wspólnego kredytu hipotecznego. W takim przypadku małżonkowie mogą ustalić wysokość wkładów do miesięcznej raty kredytu i w ten sposób jeden z małżonków może płacić więcej, a drugi mniej, co jest często stosowane przy dużej dysproporcji w dochodach. W takiej sytuacji małżonkowie są weryfikowani przez bank jako dwóch oddzielnych kredytobiorców, aczkolwiek wpływ na ich zdolność kredytową będą mieć także wydatki spłacane wspólnie, np. rachunki. Jeżeli jedna ze stron będzie zalegać ze spłatą swojej części raty, to druga nie będzie za to odpowiadać wobec banku.

W takim przypadku małżonkowie mogą także ustalić udziały w nieruchomości. Mogą to być udziały równe, tzn. po ½ części, ale można to ustalić także w inny sposób.

Umowa rozdzielności zawarta PO wzięciu kredytu hipotecznego nie zmienia sytuacji kredytobiorców-małżonków. Tak jak wspomniano powyżej – rozdzielność działa od momentu jej ustalenia, nie działa wstecz. Zatem zobowiązanie kredytowe zaciągnięte przed umową rozdzielności wciąż będzie wspólnym zobowiązaniem obojga małżonków na zasadzie wspólności.

Jaka sytuacja będzie najbardziej korzystna w Twoim przypadku? Czy zawarcie umowy rozdzielności majątkowej małżeńskiej będzie miała wpływ na zdolność kredytową i możliwość wzięcia kredytu hipotecznego? Skontaktuj się z naszą Kancelarią, opisz nam swoją sytuację, a na pewno doradzimy i poprowadzimy Cię tak, byś znalazł opcję kredytową najbardziej optymalną właśnie dla Ciebie!

Chcesz porozmawiać?

Wypełnij formularz a my oddzwonimy w ciągu 24h.
Poznamy Twoje potrzeby i umówimy spotkanie.

    © Copyright 2024 - Kancelaria Finansowa SKORECKI Sp. z o.o. | Polityka prywatności

    Projekt i realizacja: