Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Obecnie bardzo wielu z nas decyduje się na zakup nieruchomości, posiłkując się kredytem hipotecznym. Nie każdemu udaje się zebrać tak dużą ilość gotówki, żeby móc finansować taką inwestycję ze środków własnych, bez pomocy z banku. Często też kredyt hipoteczny po prostu się opłaca – jeśli mamy środki na jego spłatę, to często wygodniej jest wykładać co miesiąc mniejszą kwotę na spłatę raty kredytu, niż w jednym momencie wyłożyć kilkaset tysięcy złotych na zakup nieruchomości, pozbywając się tym samym np. wszystkich oszczędności.

Decydując się na kredyt, często związujemy się tym zobowiązaniem na 20 czy 30 lat. W tym czasie wiele może ulec zmianie. Nasza sytuacja rodzinna i finansowa może się pogorszyć (strata pracy, rozwód, nieplanowane wydatki, choroba), ale może też ulec znaczącej poprawie (awans, dodatkowe zajęcie umożliwiające lepsze dochody, wygrana na loterii). Co w takim przypadku? Czy jeśli mam możliwość spłacać wyższą ratę kredytu lub w ogóle spłacić go wcześniej, to powinienem z niej skorzystać?

Czy można nadpłacać kredyt hipoteczny?

Oczywiście, że tak. Nadpłata kredytu, czyli zwracanie do banku miesięcznie wyższej raty, niż wynika to z umowy kredytowej, pozwala na szybszą spłatę zobowiązania i na wcześniejsze uwolnienie się od długu wobec banku.

Każda umowa kredytowa zawiera postanowienia dotyczące ilości i wysokości rat kredytowych oraz możliwości ich wcześniejszej spłaty i związanych z tym ewentualnych prowizji, dlatego przed podjęciem takiej decyzji warto dokładnie przeanalizować swoją umowę kredytową lub porozmawiać z pracownikiem banku.

Prowizji od nadpłaty? Jakich prowizji?

Spłacając wcześnie kredyt należy liczyć się z tym, że bank może naliczyć prowizję od wcześniejszej spłaty. Jest to spowodowane tym, że w interesie banku nie leży szybsze spłacenie kredytu – mniej on w takim przypadku zarobi na odsetkach i opłatach dodatkowych. Strony zawsze mogą zastrzec w umowie o kredyt hipoteczny rekompensatę w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w tej umowie – tak mówi ustawa o kredytach hipotecznych. W lipcu 2017 ustawa ta została znowelizowana i weszły w życie zasady, według których od kredytobiorców, korzystających z kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową kredytodawca może pobierać rekompensatę (prowizję) wyłącznie, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy (tj. 3 lat) od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.

Reasumując: W każdym banku, po upłynięciu 3 lat od zawarcia umowy kredytowej, możemy już nadpłacać kredyt (lub spłacić go całkowicie) bez dodatkowych kosztów. Jeśli chodzi o wcześniejszy okres (przed upływem 3 lat) – należy sprawdzić jakie warunki proponuje bank – niektóre z nich odchodzą całkowicie od pobierania prowizji od nadpłaty, ale w niektórych ofertach kredytowych, wciąż są widoczne rekompensaty za nadpłacanie ustalonych rat kredytu.

Czy warto nadpłacać kredyt?

Co do zasady  odpowiedź brzmi: TAK.  Każda spłata przed terminem powoduje zmniejszanie kapitału do zwrotu a więc redukuje koszty !

Jednak należy wziąć pod uwagę kilka czynników.

Po pierwsze: poziom stóp procentowych NBP oraz bezpośrednio z nimi związany poziom WIBOR (tj. Warsaw Interbank Offer Rate – stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom ) to właśnie na nim opiera się zmienność oprocentowania kredytu hipotecznego.  Im  wyższe  stopy procentowe, tym nadpłata kredytu hipotecznego staje się bardziej opłacalna.  Pozbywamy się coraz droższego długu, którego koszt jest zdecydowanie wyższy od możliwości zarobienia na bezpiecznych lokatach czy obligacjach.  Obecnie w ocenie analityków dopiero rozpędzamy się w podwyżkach stóp, więc należy dosyć mocno rozważyć zamianę oszczędności na spłatę długu.

Po drugie: stan Twojego budżetu domowego. Nawet jeśli masz nagle zastrzyk dodatkowego dochodu i chciałbyś zacząć nadpłacać kredyt, to przeanalizuj, czy na pewno będzie to dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Czy posiadasz wystarczającą „poduszkę finansową”, czyli oszczędności, pozwalające Ci na spokojne utrzymanie siebie i rodziny co najmniej przez 6 miesięcy, w przypadku, gdybyś utracił nagle źródło dochodu. Wypadki (i choroby) chodzą po ludziach i możliwa jest nagła zmiana sytuacji finansowej. Nie warto zatem „oddać” wszelkich zarobionych dodatkowo pieniędzy bankowi na wcześniejszą spłatę, a później obudzić się w ciężkiej sytuacji finansowej i nie mieć pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Po trzecie: pamiętaj, że zawsze lepiej spłacić najpierw inne zobowiązania. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie z założenia długoterminowe i zaplanowane tak, by dokonywać jego spłaty przez lata. Jest również najmniej kosztownym kredytem ( najniższe oprocentowanie ) dla konsumentów. Inne zobowiązania (kredyty konsumpcyjne, chwilówki, długi u osób fizycznych) będą bardziej palące ( szybciej trzeba je zwrócić ) i dodatkowo kosztują zdecydowanie więcej.

Jakie korzyści możemy osiągnąć nadpłacając kredyt?

1) skrócenie okresu kredytowania czyli szybsze uwolnienie się od zobowiązania

2) obniżenie wysokości comiesięcznych rat

3) redukcja kosztów obsługi kredytu (niższe odsetki i prowizja)

Dokonując nadpłaty zmienia się kwota naszego długu, dlatego też należy ponownie ustalić aktualny harmonogram spłat.

Zarówno regularne jak i nieregularne nadpłacanie kredytu ma sens, jednakże warto zaplanować sobie cały proces, tak by uwzględnić go w budżecie domowym, wziąć pod uwagę inne zobowiązania i aspekt oszczędzania na własną przyszłość. Kredytu nie należy nadpłacać za wszelką cenę – kredyty hipoteczne należą do zobowiązań o długim terminie spłaty.

Wniosek o nadpłatę

Jak technicznie nadpłacać kredyt ? W różnych bankach procedura ta wygląda nieco inaczej – zawsze jednak należy złożyć stosowną dyspozycję./ Dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego można złożyć na druku zarówno osobiście w oddziale banku, jak i w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości internetowej albo też poprzez infolinię banku.  Wszystkie informacje są możliwe do uzyskania o doradcy u którego była podpisywana umowa.

Wcześniejsza spłata całości kredytu

Jeśli masz możliwość spłacić kredyt szybciej, to także będzie to dla Ciebie bardziej opłacalne, ponieważ zmniejszy to koszt obsługi kredytu, czyli wszelkie prowizje i opłaty dla banku z tytułu udzielonego kredytu. Warto też mieć na uwadze wspomniane 36 miesięcy, podczas których, tak samo jak przy nadpłacie tak i przy wcześniejszej spłacie bank może zastrzec sobie rekompensatę (max. do 3% od wpłacanej kwoty). Po upływie 3 lat od podpisania umowy kredytowej, jeśli otrzymasz nagły zastrzyk gotówki i postanowisz wcześniej spłacić kredyt – możesz na tym zyskać i kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Podsumowanie

Jeśli zatem posiadasz wolne środki finansowe, które nie przynoszą dochodów na rachunkach bankowych rozważ możliwość wcześniejszej spłaty swoich zobowiązań kredytowych. Jest to szczególnie istotne w sytuacji rosnących stóp procentowych ( kosztów kredytu ). Taki ruch pozwoli zaoszczędzić oraz szybciej uwolnić się od ciążącego na nieruchomości obciążenia. W końcu gdy spłacimy ostatnia ratę tylko my….  będziemy mieli prawo do naszych czterech kątów.

W szybkim uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu mogą Ci pomóc nasi eksperci w Kancelarii Finansowej Skorecki – całkowicie bezpłatnie. Zadzwoń, porozmawiaj, umów się na wizytę, a na pewno wyjdziesz od nas zadowolony. 😊