Dlaczego warto mieć ubezpieczenie?

By polisa nie był zbędnym wydatkiem, należy dopasować ją do własnych potrzeb i sytuacji życiowej. Przed jej zawarciem konieczne zapoznajmy się z zakresem ochrony oraz wyłączeniami odpowiedzialności towarzystwa.

Stare porzekadło mówi, że przezorny zawsze ubezpieczony. Co prawda żadna polisa nie chroni nas przed niepożądanym zdarzeniem, ale zapewnia zabezpieczenie finansowe, gdy już coś złego się nam przytrafi. Dzięki temu nie musimy zaprzątać sobie głowy np. remontem zalanego mieszkania sąsiada czy spłatą kredytu w razie poważnego wypadku i niezdolności do pracy.

 

Kary za brak OC

Teoretycznie w życiu codziennym obowiązkowe jest tylko komunikacyjne OC – i to tylko wtedy, gdy jesteśmy właścicielami zarejestrowanego pojazdu mechanicznego.

Kary za brak polisy OC są surowe. Ich wysokość jest powiązana z najniższym wynagrodzeniem i zależy od rodzaju pojazdu (osobowy/ciężarowy/inny) oraz długości okresu, w którym pozostawał on nieubezpieczony (do 3 dni, 4-14 dni i powyżej 14 dni). W przypadku posiadacza samochodu osobowego, który pozostawał bez ochrony np. 15 dni, jest to 4000 zł.

Uwaga! Opłata karna za brak OC komunikacyjnego nie musi zostać nałożona tylko w trakcie kontroli drogowej. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny korzysta bowiem z systemu wyszukującego w jego bazie pojazdów, w stosunku do których ochrona ustała. Jeśli więc nasze auto jest niesprawne i stoi w garażu, ale nie zostało wyrejestrowane, także podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Gdy tzw. wirtualny policjant wykryje nasz pojazd, UFG wystawi nam wezwanie do zapłaty. Obecnie dzieje się tak już w 2/3 ujawnionych przypadków braku obligatoryjnego OC.

 

Sposób na tańsze ubezpieczenie 

Kilkutysięczna kara za brak ważnego OC to jedno. Jeżdżąc bez ubezpieczenia, narażamy się również na ryzyko spowodowania kolizji i wypadku. Ich likwidacją, czyli np. pokryciem kosztów naprawy samochodu osoby przez nas pokrzywdzonej czy wypłatą zadośćuczynienia za jej śmierć lub renty inwalidzkiej, zajmie się UFG, a później wystąpi do nas o zwrot tej kwoty (tzw. regres).

Jak podaje UFG, rekordowe roszczenie wsteczne z tego tytułu opiewa na 1,6 mln zł. Średnio jest to ok. 15 tys. zł, czyli i tak sporo więcej niż przeciętne OC za samochód, nie wspominając o motocyklu.

Jeśli kończy się nam polisa i nie jesteśmy zadowoleni z zaproponowanych warunków cenowych, nie musimy jej przedłużać – możemy zmienić ubezpieczyciela. W tym celu warto skorzystać z internetowego kalkulatora albo przesłać skan polisy zaufanemu brokerowi. Ten, posiłkując się danymi z dokumentu, przedstawi dla konkretnego przypadku lepszą ofertę.

 

Finansowa odpowiedzialność za bliskich

Warto też rozważyć wykupienie jednego z ubezpieczeń dobrowolnych, na życie lub dożycie. Polega ono na tym, że w przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo wypłaci nieopodatkowane świadczenie pieniężne uposażonym, czyli osobom wskazanym w polisie. Odbędzie się to z pominięciem postępowania spadkowego.

Czy ubezpieczenie na życie nie jest zbędnym wydatkiem? Dla bezdzietnego singla – na pewno. Jednak o jego wykupie powinni pomyśleć:

  1. Młodzi rodzice, zwłaszcza samotni
  2. Osoby pozostające w związkach małżeńskich, w których występuje znaczna dysproporcja zarobków albo w których jedna osoba nie osiąga dochodów
  3. Kredytobiorcy spłacający wieloletnie zobowiązanie, np. kredyt mieszkaniowy.

Dlaczego akurat te grupy? Z uwagi najczęściej dotykający właśnie je brak ochrony finansowej w razie zgonu najbliższych im osób.

Przykłady:

  1. Śmierć rodziców zwykle pozbawia środków do życia ich dzieci. Polisa zapewni małoletnim rentę do momentu osiągnięcia przez nich pełnoletności.
  2. Świadczenie z tytułu śmierci żony lub męża pozwoli małżonkowi, który dotąd zapewniał mniejszą część domowego budżetu, uregulować w całości kredyt hipoteczny.

Zawierając umowę ubezpieczenie na życie lub dożycie, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  • sumę ubezpieczenia (powinna odpowiadać naszym potrzebom, np. pozostałej do spłaty kwocie kredytu),
  • ograniczenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (kiedy ochrona nie zadziała, np. gdy zgon nastąpił w stanie upojenia alkoholowego).

Aby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy warto skorzystać z pomocy. Nasza kancelaria prowadzi również doradztwo w zakresie ochrony ubezpieczeniowej twojego mienia i życia. Zapraszamy.

 

Na skróty:

  • Nie ryzykuj jazdy bez OC. Nie warto.
  • Zawsze porównuj ofertę obecnego ubezpieczyciela z innymi,
  • Warto zatroszczyć się o najbliższych.