Jak obniżyć miesięczną ratę kredytu hipotecznego?

Przyszło nam obecnie żyć w nieciekawych czasach. Podwyżki stóp procentowych, wysoki WIBOR, to dużo wyższe raty kredytowe; do tego inflacja, podwyżki cen żywności, gazu, prądu, benzyny i innych rachunków – w tej sytuacji wiele budżetów domowych po prostu się nie spina. Dodatkowo, nikt nie wie jak długo potrwa taka sytuacja.

To trudny czas dla większości z nas, w tym być może dla Państwa – Naszych Klientów.
Zaufaliście nam w swoich decyzjach życiowych związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych na 20 – 30 lat. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Z zaufaniem wiąże się jednak odpowiedzialność. Czujemy się więc w obowiązku w obecnej sytuacji podzielić się z Wami najlepszą wiedzą jaką posiadamy, co można zrobić aby przetrwać ten trudny czas.

Poniżej przedstawiamy 7 sposobów na obniżenie miesięcznych kosztów kredytu hipotecznego … i nie tylko 🙂 (stan na 26-07-2022)

1. Ustawowe wakacje kredytowe – pozwolą wielu kredytobiorcom przetrwać trudny okres, kiedy raty są bardzo wysokie.
Dla innych będzie to natomiast możliwość zgromadzenia oszczędności na czarną godzinę lub nadpłacenia kredytu i w ten sposób obniżenia jego kosztu.
Skorzystać z wakacji możemy jeśli posiadamy umowę:
– o kredyt mieszkaniowy w PLN;
– zawartą w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
– zawartą do 30 czerwca 2022 r. włącznie;
– której zakończenie okresu kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 r.;
– która nie została skutecznie wypowiedziana.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje na maksymalnie 8 rat w okresie:
– od sierpnia 2022 r. do września 2022 r. – 2 raty kredytu;
– od października 2022 r. do grudnia 2022 r. – 2 raty kredytu;
– od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. – 4 raty kredytu (po 1 w każdym kwartale).

Dodatkowe informacje:
– możemy skorzystać z wakacji tylko w zakresie jednej umowy;
– w okresie zawieszenia bank nie nalicza i nie pobiera odsetek ani kapitału;
– okres kredytowania zostanie automatycznie przedłużony o okres zawieszenia spłaty
kredytu;
– bank nie będzie wymagał podpisania aneksu do umowy;
– okres zawieszenia będzie obowiązywał od dnia złożenia wniosku (nie wcześniej niż
od 1 sierpnia 2022 r. dla wniosków złożonych w lipcu);
– comiesięczne opłaty ubezpieczeniowe będziemy nadal ponosić,
– wniosek należy złożyć w swoim banku przed dniem zapadalności raty kredytu, czyli
jeśli dzień płatności raty przypada na 1 sierpnia, to wniosek powinniśmy złożyć
najpóźniej 29 lipca. Może zdarzyć się tak, że w tym celu będziemy musieli pofatygować się do placówki banku, jeśli systemy bankowe nie będą nam tego umożliwiały.
Eksperci twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem wydaje się zawieszanie rat, które przypadają później, ponieważ oprocentowanie kredytów wciąż rośnie i prawdopodobnie nadal będzie rosło. Im późniejsza rata, tym jej wysokość może być wyższa. Dlatego w tym roku najlepiej zawiesić spłatę rat:  sierpniowej, wrześniowej, listopadowej i grudniowej. Z kolei w przyszłym roku do zawieszenia warto wybrać raty: marcową, czerwcową, wrześniową i grudniową.
! Ustawowe wakacje kredytowe to kusząca propozycja trzeba mieć jednak na uwadze, że może mieć to wpływ na ocenę naszej zdolności kredytowej w przyszłości, gdyż banki będą raportować wakacje kredytowe do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

2. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest to ustawowe narzędzie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości (o czym w ostatnim punkcie opracowania).
Aby otrzymać wsparcie należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
– co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego;
– miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. dochodów
osiąganych miesięcznie;
– miesięczny dochód w 2022 r. po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza:
1552 zł na osobę w gospodarstwach jednoosobowych;
1200 zł w gospodarstwach wieloosobowych.

Dodatkowe informacje:
– wniosek składamy w banku, który udzielił nam kredytu;
– wsparcie można uzyskać będąc właścicielem jednego mieszkania;
– maksymalne wsparcie z Funduszu wynosi miesięcznie 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł;
– zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych
i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty 100 rat bez opóźnienia, pozostała część spłaty zostanie umorzona;
– przyznane wsparcie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek banku, w którym masz kredyt.
Szczegóły dotyczące wsparcia znajdziesz tutaj: https://www.bgk.pl/programy-i-
fundusze/fundusze/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow/#c4884

3. Wydłużenie okresu spłaty kredytu hipotecznego. Dłuższy okres spłaty kredytu, to niższa rata, gdyż zobowiązanie rozkłada nam się w czasie.

I tak dla przykładu miesięczna rata kredytu 300 tys. zł uwzględniającego 20% wkład i własny i ofertę tego samego banku, to odpowiednio: w okresie 15 lat – 3000 zł, 20 lat – 2653 zł, 25 lat – 2468 zł, 30 lat 2362 zł; 35 lat – 2298 zł. Czyli wydłużając okres kredytowania z 15 do 35 lat możemy płacić miesięcznie ratę niższą nawet o 700 zł.
Aby skorzystać z tej formy obniżenia raty kredytu powinniśmy podjąć rozmowy z naszym bankiem lub refinansować kredyt w innym banku (o czym również poniżej), który zaoferuje nam spłatę kredytu w dłuższym okresie czasu. Warto zauważyć, że banki mają indywidualne ograniczenia wieku, do którego możemy spłacać kredyt hipoteczny, ten przedział waha się od 61 lat do nawet 80 lat – czyli 50-cio latek może spłacać kredyt nawet jeszcze przez 30 lat. Korzystając z tego rozwiązania musimy pamiętać, że im bardziej wydłużamy okres spłaty, tym więcej odsetek zapłacimy bankowi.

4. Negocjowanie umowy kredytowej. Temat trudny, ale „kto nie próbuje, ten nie zyskuje;)” Jeśli jesteśmy solidnymi kredytobiorcami tj. spłacamy raty terminowo, aktywnie korzystamy z konta bankowego i innych produktów bankowych, a marża naszego kredytu (stały składnik oprocentowania oprócz wskaźnika WIBOR, na którego wysokość nie mamy żadnego wpływu) jest wyższa od aktualnej oferty bankowej, to warto podjąć rozmowy z bankiem. Jeśli uda nam się wynegocjować z bankiem obniżkę marży o 0,5 punktu procentowego, to możemy miesięcznie zaoszczędzić na racie ok. 110 zł.  Aby negocjować umowę kredytową raczej proponujemy złożenie pisemnego wniosku niż rozmowę z doradcą, który z pewnością będzie próbował odwieść nas od tego zamiaru.

5. Konsolidacja innych zobowiązań kredytowych (no bo przecież rosną nie tylko raty kredytów hipotecznych). Jeśli oprócz raty kredytu hipotecznego mamy również inne zobowiązania bankowe, które aktualnie bardzo obciążają nasz portfel, to warto rozważyć ich konsolidację, czyli spłatę kilku zobowiązań jednym kredytem zaciągniętym na ten cel np. pożyczką pod zabezpieczenie mieszkania, domu , działki
itp. Jedna miesięczna rata zamiast kilku, to niższe obciążenia, przejrzystość i lepsza kontrola domowego budżetu. Proponujemy porównać oferty różnych banków, gdyż nie zawsze nasz bank
zaproponuje nam najkorzystniejsze warunki kredytu konsolidacyjnego.

6. Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku – rosnące stopy procentowe, to mniejsze zainteresowanie kredytami. Banki walczą o klientów, proponując w ofercie niższe marże niż te, które obowiązywały przez ostatnie lata. Aktualnie marża przy zmiennym oprocentowaniu, to nawet 1,9% przy zaledwie 10% wkładzie własnym. 20% wkład daje nam możliwość skorzystania z oferty banku proponującego marżę 1,59%. A wkład własny przecież mamy, ponieważ wzrosły wartości naszych nieruchomości w stosunku do zaciągniętego długu. Przy refinansowaniu kredytu hipotecznego warto rozważyć ofertę banku z oprocentowaniem okresowo stałym (w większości banków 5 lat), które wielu kredytobiorcom daje przewidywalność raty kredytu w tych niepewnych ekonomicznie i gospodarczo czasach. Należy pamiętać, że refinansowanie kredytu daje nam możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu, co – jak wiemy z pkt. 2 – przekłada się na mniejszą miesięczną ratę. Oczywiście najrozsądniejsze będzie porównanie warunków w kilku bankach, aby wybrać ofertę, która będzie najlepiej odpowiadała naszym oczekiwaniom.

7. Sprzedaż nieruchomości lub zamiana nieruchomości na mniejszą.
Za długi hipoteczne odpowiadamy całym majątkiem, a nie tylko kredytowanym mieszkaniem. To oznacza, że bank ma prawo do zajęcia całego majątku w sytuacji, gdy zaprzestaniemy spłaty.
W przypadku poważnych problemów finansowych, gdy nie widzimy możliwości spłaty kredytu mieszkaniowego, wyczerpaliśmy wszystkie możliwe sposoby na obniżenie kosztów kredytowych, warto rozważyć sprzedaż nieruchomości lub zamianę nieruchomości na mniejszą. Pamiętajmy, że w przypadku problemów ze spłatą, unikanie kontaktu z bankiem nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli sprawa stanie na ostrzu noża i bank będzie zmuszony podjąć działania związane z przymusową sprzedażą naszej nieruchomości (licytacja komornicza), to jej wycena będzie dużo niższa (często niepokrywająca długów wobec banku) niż ta, którą pozyskalibyśmy sprzedając ją samodzielnie. Warto wspomnieć, że osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości mogą – po spełnieniu ustawowych przesłanek – skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wskazanego przez nas w pkt. 2. Aby skorzystać z pożyczki na spłatę zadłużenia, należy złożyć wniosek w banku, który udzielił kredytu. Po rozpatrzeniu wniosku możesz otrzymać zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tys. zł).

W przypadku sprzedaży nieruchomości, radzimy skorzystać z pomocy profesjonalisty – pośrednika w obrocie nieruchomościami, który realnie oceni wartość naszej nieruchomości i podejmie skuteczne działania, aby sprzedać nieruchomość na najkorzystniejszych dla nas warunkach i z zabezpieczeniem naszych interesów.

Powyższe wskazówki przygotowaliśmy według naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia – mamy nadzieję, że okażą się pomocne. Rzecz jasna należy mieć na uwadze, że nie wszystkie z podanych przez nas rozwiązań będą możliwe do zastosowania w każdej sytuacji, a każdy przypadek należy rozpatrzeć indywidualnie.
W razie pytań lub chęci podzielenia się własnymi doświadczeniami zapraszamy do
kontaktu mailowego, telefonicznego, a także osobistego w naszej Kancelarii Finansowej na Placu Słowiańskim 7A w Zielonej Górze.
Zadzwoń 68 30 30 166 lub napisz kancelaria@skorecki.pl .