Kredyt hipoteczny dla kobiety – singielki, samotnej matki, emerytki lub rencistki

Jakie są możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na mieszkanie lub dom, o których marzą kobiety? Nie zawsze panie wspiera mąż czy partner. Warto zatem odpowiedzieć sobie na pytania: Czy młoda singielka uzyska kredyt w banku? Czy matka samotnie wychowująca dziecko ma szansę na otrzymanie kredytu? Czy emerytka może liczyć na pozytywną decyzję kredytową. Odpowiedzi i informacji szukajcie w dzisiejszym, poświęconym kobietom artykule.

Kredyt hipoteczny dla singielki – czy to możliwe?

W Polsce ilość jednoosobowych gospodarstw domowych stale rośnie. Prognozy Eurostatu wskazują, że aktualnie jest to kilkanaście %, a w ciągu następnych 10 lat ilość ta może wzrosnąć nawet kilkakrotnie. Wiele kobiet ceni sobie niezależność i dobrze czują się jako singielki, jednak jednoosobowe gospodarstwo domowe z zasady nie generuje wielu źródeł dochodów i nie ma dostępu do programów socjalnych i dotacji państwowych, które najczęściej skierowane są w stronę rodzin z dziećmi.

Czy banki nie chcą udzielać kredytów singielkom?

Wiele osób uważa, że banki nie są przychylnie nastawione do osób samotnych, które wnioskują o kredyt. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ dla banku mniejsze znaczenie ma stan cywilny kobiety, a kluczową jest jej zdolność kredytowa. Zarówno małżeństwa, pary czy singielki muszą przejść przez taki sam proces przed uzyskaniem kredytu. Singielka bez dzieci, z jednym źródłem dochodu będzie mieć mniejszą zdolność kredytową i mniejszą możliwość uzyskania kredytu hipotecznego. Istnieje bowiem większe ryzyko, że z przyczyn losowych nie będzie mogła terminowo spłacać rat kredytu. Będzie to miało również wpływ na ewentualne dodatkowe polisy ubezpieczeniowe, których bank może wymagać, np. polisa na wypadek utraty pracy, zdrowia lub trwałej niezdolności do pracy, a także na kwotę obowiązkowego ubezpieczenia na życie, które będzie musiało pokrywać całą pozostałą do spłaty sumę, co może generować dodatkowy koszt. Mimo tego, nic nie stoi na przeszkodzie, by nasza singielka uzyskała kredyt hipoteczny!

Czy osoba stanu wolnego musi spełnić jakieś specjalne warunki?

Jeśli tylko wykaże swoją silną i stabilną sytuację finansową, stały dochód, najlepiej pochodzący z umowy o pracę na czas nieokreślony oraz pozytywną historię w BIK lub też udokumentuje dodatkowy majątek i oszczędności – bank przychyli się do wniosku. Dobrze widziana jest także regularna spłata rachunków i innych zobowiązań. Jeśli chodzi o wysokość rat i okres spłaty kredytu, raty nie będą wysokie, a okres spłaty wyniesie standardowo 25-30 lat. Nie oznacza to oczywiście, że kredytu hipotecznego dla naszej singielki nie można będzie spłacić wcześniej lub regularnie nadpłacać.

Jak widzicie, uzyskanie kredytu przez singielkę jest jak najbardziej możliwe, istnieje jednak trochę dodatkowych kosztów. Dlatego warto zadzwonić do eksperta kredytowego, opisać swoją historię i pozwolić sobie pomóc w przeprowadzeniu przez proces uzyskania najkorzystniejszego kredytu dostępnego w tej chwili.

Kredyt hipoteczny dla matki samotnie wychowującej dziecko – czy zostanie przyznany?

Co jeśli nasza singielka posiada dziecko? Cóż – podobnie jak w poprzednim punkcie, może być jej nieco trudniej uzyskać kredyt niż gdyby była w związku małżeńskim, lecz także w takim przypadku samotna mama ma możliwość posiłkowania się kredytem na wymarzone mieszkanie dla siebie i dziecka. Tak jak już zostało wspomniane, podstawowym warunkiem udzielenia kredytu hipotecznego klientce banku jest to, by posiadała ona odpowiednio wysoką zdolność kredytową.

Samotna matka i świadczenia socjalne – co wpłynie na pozytywną decyzję o kredycie dla niej?

Jeśli matka samotnie wychowująca dziecko ma wysokie dochody, pozyskiwane najlepiej z tytułu stałej umowy o pracę, ma ona ogromną szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Warto zaznaczyć, ze samotna mama ma możliwość korzystania z pomocy socjalnej od państwa, więc ma też dochody z innego źródła niż jej własna praca. Jednakże należy pamiętać, że większość banków nie akceptuje alimentów od drugiego rodzica, zasiłków, świadczenia 500+ ani żadnych dodatkowych dochodów z tytułu pomocy, jaka udzielana jest samotnej Matce przez pomoc społeczną lub inne instytucje, a jest tak dlatego, że alimenty mają określone przeznaczenie, to znaczy mają służyć dziecku i jego wychowaniu, podobnie jak renta po zmarłym rodzicu. Najczęściej nie są więc one brane pod uwagę jako zabezpieczenie przy kredycie.

Co ważne, środki te mogą natomiast stanowić część wkładu własnego. Samotnej Matce na pewno ciężej zgromadzić wymagany wkład własny na kredyt hipoteczny, zwłaszcza, że jego wysokość wzrosła ostatnimi czasy wskutek pandemii. Obecnie, może on wynosić 20%. Jeszcze przed pandemią w Polsce, instytucje bankowe akceptowały 10%, a pozostała jego część musiała być zabezpieczona w formie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Aktualnie normą jest już wymaganie 20%. Matki samotnie wychowujące dzieci mogą gromadzić ów wkład z takich źródeł jak właśnie alimenty pozyskiwane od drugiego rodzica dziecka, bądź też z funduszu alimentacyjnego (jeśli zasądzone przez sąd alimenty nie są płacone przez dłużnika), zasiłek rodzinny, świadczenia 500+ na dziecko, dodatek wypłacany z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a także, oczywiście, z ich udokumentowanych dochodów.

Jakie są sposoby na zwiększenie szansy na uzyskanie kredytu?

Nie istnieje żaden zbiór ofert kredytów hipotecznych dedykowanych samotnym matkom, więc na próżno ich szukać. Nie oznacza to, że standardowy kredyt na wymarzone mieszkanie czy dom nie zostanie im przyznany. Tak jak w przypadku singielki, bank uzależni to od wykupienia przez kobietę dodatkowych zabezpieczeń – ubezpieczeń od utraty pracy, zdrowia czy sprawności fizycznej w stopniu, w którym wpłynęłoby to na wykonywaną pracę, a co za tym idzie – zarobki. Trzeba się więc liczyć ze wzrostem kosztów zobowiązania kredytowego. Innym sposobem zarówno dla singielki bezdzietnej jak i samotnej mamy na to, by zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego jest włączenie do wniosku drugiego kredytobiorcy. Może to być ktoś z rodziny lub nawet osoba wobec prawa obca, np. przyjaciółka. Wówczas przy wyliczaniu zdolności kredytowej dla całego wniosku brane są pod uwagę dochody większej liczby osób.

Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny w banku samotna mama składa wniosek kredytowy z załącznikami, potwierdzającymi wysokość jej wkładu własnego oraz zaświadczeniami o wysokości uzyskiwanych dochodów. Zostanie zbadana jej historia kredytowania w BIK i jeśli będzie pozytywna, a zdolność odpowiednio wysoka, to ma sporą szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego, także nie ma co się zniechęcać. 😊

Kredyt hipoteczny dla emerytki lub rencistki – jest to jeszcze możliwe?

Wbrew pozorom, emerytki i rencistki są bardzo pożądanymi kredytobiorcami dla banków. Mogą one skutecznie i bez żadnych problemów uzyskać kredyty gotówkowe. Co jednak z kredytem na mieszkanie lub domek „na stare lata”?

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało w 2019 r. artykuł pt. „Kredytowy portret polskiego seniora”. Warto go w tym miejscu wspomnieć, ponieważ zawarte w nim statystyki pokazały, że kredyt dla emerytów jest jak najbardziej dostępny i często udzielany przez banki. Według danych BIK, współczesny senior posiada wszystkie rodzaje bankowych produktów kredytowych, a ok. 30% wartości zobowiązań seniorów zaciągniętych w bankach to kredyty hipoteczne. Niektóre banki mają w ofercie dostępny kredyt hipoteczny dedykowany emerytom i rencistom. Warunki kredytowania są nieco inne, kiedy kredyt bierze emerytka, a nie osoba młoda z zabezpieczeniem hipotecznym.

Czy są jakieś pozytywne aspekty bycia emerytką ubiegającą się o kredyt?

Jak najbardziej. Kobieta po 65 r.ż. (uważana już za osobę starszą) jest z reguły osobą o ustabilizowanej sytuacji materialnej i rodzinnej, wywiązuje się ze swoich zobowiązań i przede wszystkim ma regularne dochody w postaci świadczeń emerytalnych i nie musi, tak jak osoby młode, martwić się o utratę tych środków, np. poprzez utratę pracy. Emerytury nie są jednak wysokie – aktualnie średnia wartość brutto tego świadczenia wynosi 2400 zł. Stały dochód to nie wszystko. Ogromne znaczenie ma wkład własny, a osoby starsze często gromadzą przez lata spore oszczędności, które mogą stanowić np. 50-60% wkładu własnego. Wówczas na zakup nieruchomości potrzebna jest znacznie niższa kwota kredytu, łatwiejsza do spłaty, nawet przy niewysokiej emeryturze. Wkładem własnym nie musi być gotówka – mogą to być środki zgromadzone na koncie emerytalnym IKE czy IKZE lub posiadana już przez emerytkę działka pod budowę domu.

Czy jest limit wieku przy ubieganiu się o kredyt?

Na niekorzyść emerytek działa wiek, który uniemożliwia rozłożenie spłaty zobowiązania na bardzo długi okres, taki jak 30, czy nawet 35 lat, jak ma to miejsce w przypadku młodych. To powoduje, że miesięczne raty mogą być wysokie. Seniorom oferowane są kredyty na okres maksymalnie 10-15 lat. W wielu bankach obowiązuje kryterium wieku, które może zostać ustanowione na poziomie 60–65 lat, ale są także banki, które proponują kredyty dla emerytów powyżej 77, a nawet 80 r.ż. lub takie, które nie stosują ograniczeń wiekowych. Taki limit oznacza, że spłata kredytu musi nastąpić momencie osiągnięcia tego wieku przez naszą emerytkę. Jeśli więc limit banku wynosi 70 lat, a emerytka ubiega się o kredyt, mając lat 65, oznacza to, że będzie miała 5 lat na jego spłatę. Warto pamiętać, że wiek emerytalny w Polsce wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat, zatem większe szanse na uzyskanie finansowania mają panie w wieku emerytalnym.

Czy emerytka może wziąć kredyt razem z inną osobą?

Emerytka, tak jak i singielka w młodszym wieku, może złożyć wniosek o finansowanie z inną osobą. W praktyce wielu emerytów ubiega się o kredyt hipoteczny z własnymi dziećmi, które już pracują. Zwiększa to szanse uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. Warto też wiedzieć, że w niektórych bankach istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia kredytu hipotecznego, zwiększającego szansę na uzyskanie finansowania, np. dodatkową nieruchomością, nawet należącą do innej osoby, oczywiście pod warunkiem, że wyrazi ona na to zgodę.

Warto sięgnąć po pomoc specjalisty!

Jak widzicie, istnieje wiele możliwości, by uzyskać korzystny kredyt hipoteczny, pomimo stanu wolnego, bycia samotną Mamą czy też osiągnięcia wieku emerytalnego. Należy jednak zrobić stosowne rozeznanie rynku kredytowego oraz sprawdzić różne oferty proponowane przez banki. Dlatego przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, warto skorzystać z bezpłatnej pomocy doświadczonego specjalisty, który pomoże wybrać odpowiedni produkt, a także dopasować optymalne warunki finansowania i zadba o dopełnienie wszelkich formalności.

Wszystkie kobiety, chcące posiłkować się kredytem hipotecznym, serdecznie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy – warto zadbać o swoje pieniądze i przyszłe zobowiązania, które mogą być obecne w budżecie gospodarstwa domowego wiele lat.