Kancelaria czynna: Pon - Pt 9:00-17:00

68 30 30 166 kancelaria@skorecki.pl

Czy mam zdolność do wzięcia kredytu? Czy bank zdecyduje się mi go udzielić? Czym właściwie jest ta zdolność? Te pytania zadaje sobie każdy przyszły kredytobiorca, który powinien być świadomy tego jakie warunki powinien spełnić, by uzyskać kredyt na odpowiednich dla siebie warunkach.

Ustawa Prawo Bankowe w art. 70 mówi o zdolności kredytowej.

Art.  70. Mówi o tym, że bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Bank przed udzieleniem kredytu dokładnie ją analizuje, ponieważ nie chce przekazać pieniędzy komuś, kto nie będzie w stanie spłacać rat w terminie.

Analizę zdolności kredytowej, której dokonuje bank można podzielić na dwa rodzaje:

– analizę ilościową

– analizę jakościową.

Analiza ilościowa to przede wszystkim badanie sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a więc ocena następujących okoliczności:
wysokość uzyskiwanych dochodów – warto też wiedzieć, że analitycy banku korzystniej ocenią klienta, który zarabia mniej, ale wydaje niewiele, a tym samym posiada oszczędności, niż kogoś, kto zarabia więcej, ale wszystko przeznacza na konsumpcję,
sposoby uzyskiwania dochodu, tzn. forma zatrudnienia: umowa o pracę – na czas określony/nieokreślony, umowa zlecenie/o dzieło, działalność gospodarcza; przy czym bank najkorzystniej ocenia umowę o pracę, nawet jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zarabia więcej,
miesięczne koszty utrzymania: płacony czynsz z mieszkanie, opłaty za media, liczba osób na utrzymaniu i inne koszty życia codziennego; należy mieć świadomość, że każde kolejne dziecko, które pojawia się w rodzinie, zmniejsza możliwości finansowe rodziców, tym samym będzie obniżać zdolność kredytową,
wysokość wkładu własnego,
obecny stan zadłużenia, tzn. spłacane obecnie kredyty i pożyczki, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, poręczone kredyty, inne zobowiązania.

Analiza jakościowa to sprawdzenie danych, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych w banku zobowiązań tzn.:
wiek – wiek minimalny potrzebny do tego, by uzyskać kredyt, to oczywiście ukończone 18 lat (w niektórych przypadkach 21 lat), jeśli chodzi o górną granicę, to każdy bank ustala ją sam (jest to zazwyczaj 70-80 lat),
stan cywilny – o kredyt hipoteczny mogą starać się zarówno osoby samotne, jak i pozostające w związkach małżeńskich, jednak dwóch kredytobiorców (np. małżonkowie) zazwyczaj będzie bardziej atrakcyjnych dla banku niż jeden,
status mieszkaniowy i majątkowy,
wykształcenie, wykonywany zawód i stanowisko, staż pracy – banki analizują szanse na awans lub ryzyko utraty stanowiska, a w przypadku przedsiębiorców biorą natomiast pod uwagę, od jak dawna prowadzą oni działalność gospodarczą,
historia kredytowa – banki przychylnie patrzą na osoby, które mają już w swojej historii kredytowej spłacone zobowiązania, ponieważ dają gwarancję, że będą spłacać kolejne.

Bank porównuje przychody i wydatki przyszłego kredytobiorcy w skali miesiąca, by obliczyć prawdopodobieństwo tego, że kredytobiorca będzie mógł spłacać otrzymany kredyt wraz z odsetkami. W trakcie analizy zdolności kredytowej bank pobiera raport z BIK – Biura Informacji Kredytowej, aby dowiedzieć się czy aktualnie istnieją jakieś zobowiązania i jak spłacano wcześniejsze kredyty lub pożyczki. Warto zatem sprawdzić swoją historię w BIK. Może się zdarzyć, że posiadamy jakieś zobowiązanie, np. na karcie kredytowej, o którym zapomnieliśmy, a odsetki narosły i jesteśmy teraz dłużnikami.

Przed wzięciem kredytu warto pomyśleć o swojej sytuacji materialnej i prywatnej, przeanalizować wszystko i kiedy czujemy, że mamy możliwość spłacania kredytu hipotecznego i że nie obciąży to naszego budżetu w niepokojący, nadmierny sposób, zgłosić się do eksperta kredytowego. Taka osoba pomoże nam znaleźć najbardziej pasującą do naszej sytuacji i najbardziej korzystną ofertę kredytową i będzie prowadzić nas przez cały proces uzyskania kredytu.

Jeśli jesteś już gotowy na rozmowę i pierwsze kroki – skontaktuj się z Kancelarią Finansową SKORECKI, nasi eksperci są doświadczeni i gwarantują znalezienie lepszej oferty, niż proponuje Twój własny bank.

Chcesz porozmawiać?

Wypełnij formularz a my oddzwonimy w ciągu 24h.
Poznamy Twoje potrzeby i umówimy spotkanie.

    © Copyright 2024 - Kancelaria Finansowa SKORECKI Sp. z o.o. | Polityka prywatności

    Projekt i realizacja: