KROK 2 – Historia kredytowa BIK

BIK – czym jest?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki pod koniec 1997 roku. Jest to pewnego rodzaju baza, w której gromadzone są informacje dotyczące Twojej historii kredytowej. Znajdziesz tam dane, dotyczące zaciągniętych kredytów – tych, które aktualnie spłacasz i tych już spłaconych, pożyczek i innych zobowiązań finansowych, również zakupów na raty, debetów lub limitów w koncie, kart kredytowych i ich stanu zadłużenia. BIK nie tylko archiwizuje te dane, ale także aktualizuje informacje dotyczące trybu spłacanych rat kapitałowo-odsetkowych. To czy spłacasz lub spłacałeś raty w terminie jest jedną z kluczowych kwestii, ponieważ pozwala ocenić ryzyko, które wiąże się z udzieleniem CI kolejnego zobowiązania finansowego.

Sprawdzenie BIK – etap oceny zdolności kredytowej.

Sprawdzenie BIK-u to jeden z etapów oceny Twojej zdolności kredytowej. Bank pobiera raport z BIK i dokładnie analizuje wszystkie produkty kredytowe, z których kiedykolwiek korzystałeś. Warto wiedzieć, że na Twoją historię kredytową wpływ mają także poręczone przez Ciebie kredyty i pożyczki. Negatywna historia kredytowania spowoduje, że bank odmówi udzielenia kolejnego kredytu, ponieważ ryzyko, że kredyt nie będzie spłacany w terminie. Banki zobowiązane są przez organ nadzorczy (Komisję Nadzoru Finansowego), do ograniczania ryzyka kredytowego, dlatego wnikliwa analiza zdolności kredytowej jest niezbędna. Jeśli wszystkie swoje zobowiązania spłacasz na czas, nie musisz się martwić, ponieważ bank oceni Twoją historię kredytową pozytywnie i będziesz wiarygodnym kredytobiorcą, który już wcześniej wykazał się sumiennością i terminowością przy spłatach zobowiązań.

Ile czasu BIK przechowuje tego rodzaju informacje?

Informacje o Twoich kredytach są przetwarzane w bazie BIK przez cały okres ich spłaty. Później, jawność tych danych zależy od Twojej zgody na ich przetwarzanie. Wynika to z przepisów Prawa Bankowego, dotyczących przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową. Jeśli udzielisz zgody, informacje, dotyczące Twoich zobowiązań będą niewidoczne dla instytucji sprawdzających Twoją historię kredytową w BIK. Zgoda może być udzielona dla danych dotyczących konkretnego kredytu (możesz ją wyrazić z momencie podpisywania umowy kredytowej) lub też może być to zgoda ogólna na przetwarzanie danych o wszystkich Twoich kredytach. Historia kredytowa będzie udostępniana bankom i instytucjom finansowym przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie jednak nie dłużej niż 5 lat lub po prostu do czasu jej odwołania.

Warto wiedzieć, że jeśli kredyt nie był spłacany w terminie (opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni), wówczas dane mogą być przetwarzane w BIK także bez zgody. Ważne jednak, by instytucja finansowa, w której zalegasz ze spłatą, poinformowała Cię o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu i odczekała 30 dni. Po tym czasie dane mogą być już udostępniane, nawet bez Twojej zgody nie dłużej jednak niż 5 lat. Wynika to z tego, że bank chce mieć pewność, że nie udzieli kredytu osobie, która stwarza ryzyko niespłacania go w terminie.

Dla celów statystycznych, metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, dane stanowiące tajemnicę bankową i informacje dotyczące osoby fizycznej po wygaśnięciu zobowiązania mogą być przetwarzane przez 12 lat od dnia ich spłaty. Nie jest tu wymagana zgoda, ponieważ nie wpływa to w żaden sposób na Twoją indywidualną historię kredytową.

Raport i scoring BIK… o co chodzi?

Jak już wspomniano, banki i inne instytucje finansowe zainteresowane naszą historią kredytową pobierają raport z BIK, by sprawdzić historię poszczególnych zobowiązań finansowych. Raport BIK zawiera szczegółową historię Twoich zobowiązań: kredytowych (z bazy BIK) oraz finansowych (z bazy BIG InfoMonitor) oraz generuje raport o kliencie z oceną punktową, czyli tzw. scoringiem BIK-u. Im jest on wyższy, tym większe prawdopodobieństwo, że klient w terminie spłaci swoje zobowiązanie kredytowe i tym większe są szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Ocena punktowa BIK-u jest wyliczana dla każdego potencjalnego kredytobiorcy indywidualnie, przy użyciu wskaźników, statystyk i sposobów sformułowanych przez specjalistów. Upraszczając jest to swoiste porównywanie do innych klientów, którym udało się już otrzymać kredyt i spłacają go terminowo.

Przyjmuje się, że im bardziej profil klienta jest podobny do profilu klientów spłacających swoje zobowiązania kredytowe w terminie, tym wyższy będzie scoring BIK-u. Ostatecznie jednak ocena ostateczna to suma punktów uzyskanych przez potencjalnego kredytobiorcę za poszczególne elementy jego profilu. Może ona wynosić od 1 – 100 punktów.

Raport BIK zazwyczaj utrzymuje ważność przez 30 dni. Bank skorzysta z najbardziej aktualnego dostępnego raportu.

No dobrze, a czym jest BIG?

Grupę BIK tworzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., zbierające w jednym miejscu informacje dotyczące zobowiązań finansowych. Znajdują się tu dane nie tylko na temat indywidualnych klientów, ale także przedsiębiorców.

Wspomniany już w poprzednim paragrafie BIG InfoMonitor S.A. zbiera dane o zobowiązaniach finansowych różnego typu, z dowolnego sektora gospodarki. Jest to baza, do której są wpisywane osoby z zaległościami w regulowaniu należności na rzecz wierzycieli prywatnych lub przedsiębiorców. Można tam trafić, jeśli zalegasz z takimi zobowiązaniami jak: czynsz administracyjny, rachunki za wodę, gaz czy prąd, rachunki za telefon, internet i telewizję, składki ubezpieczeniowe, mandaty, alimenty.

Nie od razu wszystkie zobowiązania wpisywane są do BIG. Muszą zostać spełnione trzy warunki:

– kwota długu jest większa niż 200 zł dla osoby fizycznej lub 500 zł dla firmy,

– opóźnienie w płatności przekracza 60 dni,

– minęło 14 dni od momentu, w którym wierzyciel poinformował Cię o tym, że ma zamiar wpisać Cię do rejestru dłużników.

Co zrobić, aby zniknąć z BIGu? Wystarczy po prostu spłacić wszystkie należności wraz z odsetkami. Gdy dług zostanie uregulowany, wierzyciel ma obowiązek usunąć wpis z listy dłużników w ciągu 14 dni.

Skorzystaj z pomocy specjalisty kredytowego.

Nic nie tracisz – usługa ta jest w Kancelarii Finansowej Skorecki całkowicie bezpłatna. Pomożemy Ci ze sprawdzeniem historii kredytowej, sprawdzimy jak wygląda Twoja indywidualna sytuacja i doradzimy w każdej kwestii, związanej z kredytowaniem. Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie procedury uzyskiwania kredytu. Skontaktuj się z nami, by uzyskać bezpłatną pomoc i profesjonalną obsługę.