KROK 6 – WNIOSEK KREDYTOWY

Wszystkie 5 KROKÓW opisanych w ostatnich artykułach stanowi ważne elementy na drodze ku uzyskaniu kredytu hipotecznego na wymarzoną nieruchomość. Dzisiaj rozpatrywany KROK 6 to już rzeczywiste działanie, powodujące rozpoczęcie procedury kredytowej. Jest to wypełnienie i złożenie tzw. wniosku kredytowego. Bank na jego podstawie może zweryfikować potencjalnych kredytobiorców, dokonać dogłębnej analizy ryzyka kredytowego i zdecydować czy udzieli kredytu na podstawie danych, które otrzymał. Każdy z banków ma swój wzór wniosku kredytowego, a wzory te można znaleźć na stronach internetowych banków lub w placówkach stacjonarnych.

Jeśli masz już upatrzone mieszkanie, sprawdziłeś swoją zdolność kredytową, dogadałeś ze sprzedającym warunki transakcji i podpisałeś umowę przedwstępną sprzedaży – czas najwyższy zacząć działać! Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej porady naszych Ekspertów. Są oni na bieżąco z wszelkimi nowościami i ofertami kredytowymi, pomogą więc w wyborze najkorzystniejszej dla indywidualnego przypadku oraz przy dopełnieniu wszelkich formalności.

Wnioski kredytowej w większości banków można już wypełniać całkowicie zdalnie. W niektórych przypadkach może być jednak koniecznym wizyta w banku.

O co pytają nas we wniosku kredytowym?

Ilość i szczegółowość pytań i rubryk do wypełnienia zależy oczywiście od banku. We wnioskach znajdziesz najpewniej pytania o informacje następujące:

– jaki kredyt/która oferta banku Cię interesuje

– dane personalne Wnioskodawcy i opis jego sytuacji rodzinnej (liczba osób na utrzymaniu)

– źródła dochodów, informacje o zatrudnieniu i zarobkach

– miesięczne koszty stałe i inne zaciągnięte zobowiązania

– kwota wnioskowanego kredytu

– cel, na który kredyt ma być przeznaczony (np. nabycie nieruchomości, jej wyposażenie, remont, modernizacja, dokończenie budowy lub rozbudowa i inne)

– okres kredytowania, czyli na jak długo chcesz wziąć kredyt

– forma spłaty kredytu

– sposób uruchomienia kredytu (w transzach czy jednorazowo)

– dane dotyczące nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu (należy pamiętać, że może być to zarówno nieruchomość, na zakup której chcemy wziąć kredyt, ale także inna nieruchomość, którą już posiadamy lub nawet taka, której właścicielem jest kto inny, a wyrazi na to zgodę).

UWAŻAJ na to, podczas wypełniania wniosku kredytowego.

  1. PRZEANALIZUJ. Pośpiech jest złym doradcą. Przede wszystkim zapoznaj się na spokojnie z wnioskiem (nie wypełniaj go pospiesznie podczas pierwszej w życiu wizyty w banku), zbierz potrzebne informacje, sprawdź wszystko dokładnie. Staraj się nie omijać rubryk do wypełnienia – im sumienniej wypełnisz wniosek i podasz więcej informacji, tym łatwiej będzie analitykom sprawdzić i ocenić Twój wniosek. Puste pola we wniosku mogą zostać negatywnie potraktowane i wzbudzić wątpliwości.
  2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za własne oświadczenia. Ekspert kredytowy może pomóc Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku, jednak należy pamiętać, że oświadczenia składane przez nas we wniosku i przez nas podpisane są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Innymi słowy: jeśli we wniosku coś zataisz lub naciągniesz prawdę – możesz ponieść konsekwencje nie tylko w postaci negatywnego finalnego rozpatrzenia wniosku, ale także w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5!
  3. NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ. Pamiętaj, że bank zarabia na udzielaniu kredytów. Wiąże się to także z dodatkowymi produktami, które „przy okazji” można zaproponować kredytobiorcy… Zachowaj szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na wszelkie dodatkowe prowizje, opłaty, zgody, oferty ubezpieczenia czy wzięcia nowej karty kredytowej. Może się to wydawać kuszące, ponieważ kredytodawca będzie przedstawiał korzystniejsze warunki interesującego nas kredytu hipotecznego przy skorzystaniu ze wspomnianych produktów. Jednak przy kosztach ww. produktów wyjdzie na to samo albo i drożej.
  4. DOKUMENTY – ZAŁĄCZNIKI. Wniosek kredytowy + wymagane załączniki = sprawne załatwienie sprawy.

Banki wymagają także załączenia szeregu dokumentów i zaświadczeń, które mają na celu uwiarygodnienie i udokumentowanie składanych przez nas we wniosku oświadczeń. Są one bardzo istotne, ponieważ pozwalają analitykom na sprawną i rzeczywistą ocenę sytuacji kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Przykładowe dokumenty-załączniki wymagane przez banki to:

– zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie starsze niż 1 m-c

– wyciąg z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie lub historia wpływu wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy

– formularza PIT-11 za poprzedni rok

– dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania tj. umowa deweloperska, umowa przedwstępna (w formie cywilnoprawnej lub notarialnej), z której wynika także numer księgi wieczystej

– ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na budowę ( w przypadku kredytu na budowę domu)

– wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (także w przypadku ww.)

Należy pamiętać, że dostarczenie wszystkich wymaganych załączników jest bardzo istotne dla procesu kredytowego. Warto się do tego przygotować, zorientować się jakie dokumenty są wymagane w naszym przypadku, skompletować je wszystkie i złożyć je razem z wnioskiem. Pozwoli to bankowi na sprawniejsze działanie, zmniejszy nasz poziom stresu i przyspieszy proces rozpatrywania wniosku.

Ile muszę czekać na decyzję kredytową i dlaczego tak długo? 😉

Pierwszy etap to zweryfikowanie wniosku pod względem formalnym, tzn. sprawdzenie, czy wszystkie rubryki we wniosku zostały uzupełnione oraz, czy zaznaczono wymagane zgody na potrzeby procesu kredytowego. Jeśli etap zostanie zweryfikowany pomyślnie, wniosek jest rejestrowany w systemie bankowym oraz automatycznie przesyłany do BIK – Biura Informacji kredytowej (o której więcej w naszym KROKU 2 pod linkiem: https://skorecki.pl/krok-2-historia-kredytowa-bik/ ) i innych baz, gromadzących dane o naszej historii kredytowej i zobowiązaniach finansowych wobec innych podmiotów i instytucji. Odbywa się wtedy tak zwana ocena scoringowa jako element oceny finansowej klienta (o tym także możecie dowiedzieć się więcej w podanym wyżej artykule). Jeśli ocena potencjalnego kredytobiorcy będzie pozytywna i wzbudzi on zaufanie banku, odnośnie swojej zdolności do terminowej spłaty kredytu, rozpoczyna się kolejny etap: badanie przedmiotu finasowania, czyli po prostu mieszkania, domu lub działki, które mają  zostać nabyte dzięki wnioskowanemu kredytowi. Po pozytywnym przebrnięciu przez te wszystkie poprzednie etapy, wydawana jest decyzja kredytowa, która zawiera w sobie warunki na jakich bank jest skłonny udzielić kredytu. Czyli : oprocentowanie, okres, wysokość raty, prowizje , ubezpieczenie itp. Jest ona wiążąca przez okres w niej wskazany np.. 30 dni. Jeśli zostanie ona zaakceptowana przez starającego się o kredyt,  bank przygotowuje projekt umowy i przekazuje go do zapoznanie się wnioskodawcy. Jeżeli jest zgodny z wcześniejszą decyzją tedy nie pozostaje nic innego jak umówić się na podpisanie umowy kredytowej.

Jak widać powyżej, proces udzielenia kredytu hipotecznego nie należy do najprostszych. Dlatego też potrzebny jest czas, by dopełnić wszelkich formalności. Na decyzję możemy czekać kilka tygodni, choć warto założyć sobie i planować wszystko tak, by dać bankowi co najmniej 2, czy nawet dla bezpieczeństwa 3 miesiące na wydanie decyzji.

Kancelaria Finansowa Skorecki specjalizuje się w pomocy przy uzyskaniu kredytu. Wiemy jak poprawnie i korzystnie sporządzić wniosek kredytowy, pomożemy doradzić, którą ofertę wybrać i będziemy zawsze do dyspozycji, gdyby pojawiły się pytania lub wątpliwości. Z nami procedura kredytowa wcale nie jest taka straszna. 😉 Zapraszamy.