KROK 7 – Decyzja kredytowa cz. I

W ostatnim artykule wypełniliśmy już wniosek kredytowy i przesłaliśmy go do banku.  Czas na kolejny KROK – uzyskanie decyzji kredytowej. Decyzja kredytowa to dokument, wydawany przez instytucję mającą udzielić finansowania, odnosząca się do złożonego wniosku kredytowego. Oczekiwanie na jej wydanie może trzymać w niepewności. Nie ma się jednak czym przejmować, jeśli sumiennie i zgodnie z prawdą wypełniliśmy wniosek kredytowy. Należy też uzbroić się w cierpliwość – uzyskanie decyzji kredytowej ws. kredytu hipotecznego może potrwać kilka tygodni.

Ile muszę czekać na decyzję kredytową?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna – wszystko zależy od polityki konkretnych banków, wszystkich procedur i analiz, które trzeba wykonać. Jest to także uzależnione od poziomu skomplikowania sytuacji kredytobiorcy oraz rodzaju kredytu, a nawet czynników takich jak urlop lub choroba analityka. Jeśli wniosek był w całości wypełniony, nie popełniono żadnych błędów w dokumentacji i załącznikach, a także spełniono wszystkie wymogi formalne– decyzja kredytowa może być wydana nawet w trakcie 2-3 tygodni. W procesie rozpatrywania wniosku kredytowego wiele może się jednak wydarzyć, dlatego uzbrójmy się w cierpliwość. Aktualnie czasy wydawania decyzji są bardzo wydłużone. Trzeba przyjmować nawet okres 90 dni.

Rodzaje decyzji kredytowych:

a) wstępna pozytywna,
b) pozytywna – z  warunkami do spełnienia,
c) pozytywna bezwarunkowa
d) negatywna.

Decyzja ostateczna może być pozytywna albo negatywna. Nie każda decyzja kredytowa jest jednak ostateczna. Możemy spotkać się także ze wstępną decyzją kredytową lub z warunkową decyzją kredytową, które nie są wiążące.

WSTĘPNA DECYZJA KREDYTOWA

Wstępna decyzja kredytowa, wydawana i ważna przez określony czas (np. 1-3 miesiące). Nie jest ona jeszcze decyzją ostateczną i wiążącą, ale pozwala nam zorientować się, czy w ogóle mamy możliwość wzięcia kredytu w wysokości, o którą się staramy. Analizy przeprowadzane na tym etapie bywają mniej szczegółowe, dokonywane są zazwyczaj przez program informatyczny, aczkolwiek zależy to od konkretnych instytucji bankowych. Często na tym etapie nie jest wymagana pełna dokumentacja, dlatego decyzja wydawana jest szybciej.

Kiedy bank wyda wstępną decyzję kredytową i będzie ona negatywna, to właściwie procedura jest zakończona – bank prawdopodobnie kredytu nam odmówi. Niektóre banki dają jeszcze możliwość złożenia wyjaśnień i ponownie dokonują analizy. Jeśli  decyzja wstępna jest pozytywna, to dobrze to wróży, jednakże jeszcze wszystko może się wydarzyć. Ubiegający się o kredyt ma tylko zapewnienie że przeszedł przez automatyczne sito i teraz może przystąpić do kompletowania pełnej niezbędnej dokumentacji. Decyzja ostateczna będzie zależała od pełnej analizy przyszłego kredytobiorcy, którego czekają kolejne formalności, m.in. dostarczenie aktualnej wyceny nieruchomości. Po dostarczeniu wymaganych przez bank dokumentów, bank przejdzie do wydania ostatecznej decyzji kredytowej, na co ma 21 dni od czasu wydania wstępnej decyzji kredytowej. Jest to jednak termin teoretyczny, ponieważ bank liczy go od momentu złożenia kompletu dokumentów, a zawsze można przecież poprosić o ich uzupełnienie.

WARUNKOWA DECYZJA KREDYTOWA

Warunkowa decyzja kredytowa jest wydawana w sytuacji, gdy nie są spełnione wszystkie formalności, są braki w dokumentacji, które należy uzupełnić, poprawić lub zaktualizować albo bank potrzebuje wyjaśnienia danej kwestii, zanim przedłoży wiążące dla niego ustalenia w stosunku do potencjalnego kredytobiorcy .Zazwyczaj wydanie warunkowej decyzji kredytowej zwiastuje optymistyczne zakończenie.

POZYTYWNA DECYZJA KREDYTOWA

Czynniki wpływające na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej zostały już opisane tutaj: https://skorecki.pl/krok-1-zdolnosc-kredytowa/ i tutaj: https://skorecki.pl/krok-2-historia-kredytowa-bik/. Oczywiście wniosek w pełni wypełniony i zawierający wszystkie załączniki pozwala na szybszą analizę i ułatwia pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Pozytywna decyzja kredytowa, to decyzja ostateczna, wiążąca dla banku. Jest to dokument w formie pisemnej, zawierający m.in. takie informacje jak:

  • decyzja o przyznaniu kredytu bądź odmowie jego przyznania,
  • wysokość kwoty przyznanego kredytu,
  • waluta, w której kredyt jest przyznany,
  • okres kredytowania, czyli na jaki czas kredyt zostanie nam udzielony,
  • ilość i wysokość rat,
  • oprocentowanie kredytu i koszty prowizji,
  • wymagane przez bank dodatkowe zabezpieczenia transakcji.

Pozytywna decyzja kredytowa – co dalej?

Jeśli otrzymałeś pozytywną decyzję kredytową, to gratulacje, została ostatnia prosta, by uzyskać finansowanie Twojej wymarzonej nieruchomości! Procedura kredytowa toczy się dalej – teraz jest czas na dokładne zapoznanie się z ofertą umowy kredytowej zaproponowanej przez bank i ewentualne negocjacje. Na ustosunkowanie się do proponowanej oferty masz 30 dni, ale banki mogą wydłużyć ten czas nawet do 3 miesięcy! Należy pamiętać, że po upływie tego okresu dokument straci swoją ważność i całą procedurę kredytową trzeba zacząć od początku. Warunki zawarte w decyzji pozytywnej są sztywne jeśli chodzi o ofertę cenową oraz okres i przedmiot kredytowania. Możliwa jest oczywiście ich zmiana, ale otwiera to od nowa cały proces (łącznie z badaniem zdolności kredytowej)  i wymaga dodatkowego czasu ok. 1 -2 tygodni.

Po zaakceptowaniu wszystkich warunków, przychodzi czas na umówienie spotkania w placówce bankowej i podpisanie umowy kredytowej!

Przedstawiony wyżej wariant jest tym optymistycznym, którego wszyscy potencjalni kredytobiorcy pożądają. Co jednak w przypadku negatywnej decyzji kredytowej? O tym opowiemy w następnym artykule.