Kancelaria czynna: Pon - Pt 9:00-17:00

68 30 30 166 kancelaria@skorecki.pl

Cudzoziemiec to osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa lub przedsiębiorca z siedzibą za granicą.

Który cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia ministra na zakup nieruchomości w Polsce?

Jeśli jest obywatelem lub przedsiębiorcą z siedzibą na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej Islandii, Liechtensteinu, Norwegii albo Szwajcarii (niezależnie
od pochodzenia kapitału). Możesz nabyć nieruchomości na tych samych zasadach co Polacy.

Jakie nieruchomości mogą nabyć w Polsce obywatele Ukrainy?

Cudzoziemcy z pozostałych krajów (np. Ukraina, Rosja, Białoruś, Wielka Brytania, USA) co do zasady muszą mieć zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości.

Jakie nieruchomości może nabyć obywatel Ukrainy?

Od powyższej reguły są wyjątki, gdyż cudzoziemiec bez względu na obywatelstwo (np. obywatel Ukrainy) może nabyć bez zgody ministra:

 • lokal mieszkalny (mieszkanie), do takiego lokalu mogą też przynależeć części w nieruchomości wspólnej np. piwnica lub miejsce postojowe,
 • lokal lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – jeśli jako kupujący lub właściciel nieruchomości lub mieszkania chcesz mieć garaż, aby zapewnić sobie odpowiednie warunki mieszkaniowe,
 • nieruchomość (w tym też grunty) – gdy mieszkasz w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • nieruchomości, które wejdą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej – czyli wtedy, gdy twój małżonek  posiada obywatelstwo polskie i jednocześnie mieszkasz w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • nieruchomość od osoby, która jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat i jednocześnie jesteś w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia po tej osobie (np. syn nabywa nieruchomość od ojca, wnuk nabywa nieruchomość od dziadka);
 • nieruchomość w drodze dziedziczenia, gdy jesteś osobą uprawnioną do dziedziczenia ustawowego zgodnego z przepisami kraju, z którego pochodzisz

Co ważne musisz mieć zezwolenie:

 • na nabycie nieruchomości również we wskazanych wyżej przypadkach, jeśli nabywasz nieruchomości (również mieszkanie) położone w strefie nadgranicznej oraz grunty rolne o powierzchni większej niż 1 ha;
 • jeśli chcesz nabyć mieszkanie a z nim udział w nieruchomości gruntowej (np. mały udział w gruncie, drodze dojazdowej lub działce stanowiącej miejsce postojowe).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym – nie wymaga zezwolenia.

Jak uzyskać zgodę ministra? Jakie dokumenty będą potrzebne? Dlaczego warto oddać sprawę w ręce profesjonalisty, czyli Kancelarii Finansowej Skorecki? Odpowiedź znajdziesz na naszym blogu w artykule: Nabycie nieruchomości przez Cudzoziemca.

Chcesz porozmawiać?

Wypełnij formularz a my oddzwonimy w ciągu 24h.
Poznamy Twoje potrzeby i umówimy spotkanie.

  © Copyright 2024 - Kancelaria Finansowa SKORECKI Sp. z o.o. | Polityka prywatności

  Projekt i realizacja: