Zdolność kredytowa – maj 2017

Przygotowaliśmy Państwa Zestawienie Zdolnościowe dla kredytów w PLN na maj 2017.

Tabela poniżej oraz wykres zawierają maksymalne kwoty kredytów dostępne w poszczególnych bankach. Do wyliczeń zostały przyjęte minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego i w miarę rozsądny cross-sell. W tabeli została także ujęta wysokość raty, przy założeniu, że kredyt będzie brany na 30 lat. Podobnie, jak w poprzednim miesiącu, do celów obliczeniowych przyjęliśmy
4 warianty:

1. Singiel z dochodem 3,5 tys. brutto
2. Małżeństwo bez dzieci – 5 tys. brutto
3. Rodzina 2+1 z dochodem 6 tys. brutto
4. Rodzina 2+2 z dochodem 10 tys. brutto

Analizując poszczególne oferty można zauważyć, że banki praktycznie dla każdego mają przygotowaną ofertę na kredyt hipoteczny. Nim jednak zaczniemy zacierać ręce z radości i kupować mieszkanie, warto sprawdzić swoją zdolność kredytową u doradcy finansowego. Jej wysokość tak naprawdę jest uzależniona bowiem m.in. od okresu kredytowania, wysokości zarobków, stanu cywilnego i wysokości zobowiązań finansowych.

ZDOLNOŚĆ W PLN MAJU 2017

 

 

BANK Singiel – 3 500 zł brutto 2 os. – 5 000 zł brutto 2 os. + 1 – 6 000 zł brutto 2 os. + 2 – 10 000 zł brutto
Alior Bank 233 409,42 zł 263 517,08 zł 230 359,37 zł 551 930,83 zł
BGŻ BNP Paribas 214 307,13 zł 296 127,27 zł 236 559,00 zł 581 101,99 zł
BOŚ 210 700,00 zł 294 210,07 zł 239 166,83 zł 601 879,13 zł
BZ WBK 204 445,00 zł 280 483,73 zł 237 500,00 zł 566 160,00 zł
DB PBC 157 000,00 zł 217 000,00 zł 215 000,00 zł 610 000,00 zł
Eurobank 219 754,66 zł 278 384,24 zł 233 689,16 zł 573 066,86 zł
ING 238 800,00 zł 292 384,00 zł 242 074,00 zł 598 035,00 zł
mBank 206 862,23 zł 251 699,36 zł 224 185,67 zł 514 899,16 zł
Millenium 196 000,00 zł 269 000,00 zł 239 000,00 zł 551 000,00 zł
Pekao SA 205 736,00 zł 271 303,00 zł 210 009,00 zł 515 493,00 zł
PKO BP 189 050,00 zł 245 700,00 zł 210 200,00 zł 499 500,00 zł
Pocztowy 181 946,87 zł 254 786,65 zł 206 358,25 zł 472 735,33 zł
Raiffeisen 236 084,00 zł 290 117,00 zł 226 441,00 zł 556 792,00 zł
Założenia: •  1 osoba
•  Dochód: 3,5 tys. brutto,
•  Warszawa, rynek wtórny
•  30 lat oraz na max LTV
•  Raty równe
• Zastosowany rozsądny cross-sell by obniżyć marżę
•  2 osoby
•  Dochód: 5 tys. brutto,
•  Warszawa, rynek wtórny
•  30 lat oraz na max LTV
•  Raty równe
• Zastosowany rozsądny cross-sell by obniżyć marżę
•   2 osoby dorosłe + 1 dziecko
•  Dochód: 6 tys. brutto,
•  Warszawa, rynek wtórny
•  30 lat oraz na max LTV
•  Raty równe
• Zastosowany rozsądny cross-sell by obniżyć marżę
•   2 osoby dorosłe + 2 dziecko
•  Dochód: 10 tys. brutto,
•  Warszawa, rynek wtórny
•  30 lat oraz na max LTV
•  Raty równe
• Zastosowany rozsądny cross-sell by obniżyć marżę

 Alior Bank
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell: ubezpieczenie na życie 5%
• Marża 2,39% prowizja 1%
• Brak zobowiązań, koszt utrzymania 1080 PLN, scoring M1
•  Kwota: 233 409,42 PLN
•  Rata stała: 1 130,54 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell: ubezpieczenie na życie 5%
• Marża 2,39% prowizja 1%
• Brak zobowiązań, koszt utrzymania 1930,36 PLN, scoring M1
•  Kwota: 263 517,08 PLN
•  Rata stała: 1 276,37 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell: ubezpieczenie na życie 5%
• Marża 2,39% prowizja 1%
• Brak zobowiązań, koszt utrzymania 2814,00 PLN, scoring M1
•  Kwota 230 359,37 PLN
•  Rata stała 1115,77 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell: ubezpieczenie na życie 5%
• Marża 2,39% prowizja 1%
• Brak zobowiązań, koszt utrzymania 3647,72 PLN, scoring M1
•  Kwota 551 930,83 PLN
•  Rata stała 2 673,33 PLN

 Bank BGŻ
•  LTV 80%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Cross-sell : konto Plan Aktywny, ubezpieczenie nieruchomości
•  Marża 1,95 %. i 2% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty gosp. Zaszyte w kalk.
•  Kwota 214 307,13PLN
•  Rata stała 994,38 PLN
•  LTV 80%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Cross-sell : konto Plan Aktywny, ubezpieczenie nieruchomości
•  Marża 1,95 %. i 2% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty gosp. Zaszyte w kalk.
•  Kwota 296 127,27 PLN
•  Rata stała 1362,59 PLN
•  LTV 80%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Cross-sell : konto Plan Aktywny  ub. Nieruchomości,
•  Marża 1,95% i 2% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty gosp. Zaszyte w kalk.
•  Kwota 236 559 PLN
•  Rata stała 1124,66 PLN
•  LTV 80%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Cross-sell : konto Plan Aktywny  ,  ub. nieruchomości
•  Marża 1,95% i 2% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty gosp. Zaszyte w kalk.
•  Kwota  581 101,99 PLN
•  Rata stała 2603,49 PLN

 BOŚ Bank
•  LTV 85%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Oferta standardowa : karta kredytowa, ubezpieczenie nieruchomości
•  Marża 2,20 p.p. i 2% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1079,53 zł, wydatki stałe 350 zł
•  Kwota 210 700,00 PLN
•  Rata stała 1 007,13 PLN
•  LTV 85%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Oferta standardowa : karta kredytowa, ubezpieczenie nieruchomości
•  Marża 2,20 p.p. i 2% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1784,17 zł, wydatki stałe 350 zł
•  Kwota 294 210,07 PLN
•  Rata stała 1 406,30 PLN
•  LTV 85%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Oferta standardowa : karta kredytowa, ubezpieczenie nieruchomości
•  Marża 2,20 p.p. i 2% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 2 811,53 zł, wydatki stałe 350 zł
•  Kwota 239 166,83 PLN
•  Rata stała 1 143,20 PLN
•  LTV 85%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Oferta standardowa : karta kredytowa, ubezpieczenie nieruchomości
•  Marża 2,20 p.p. i 2% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 3 421,56 zł, wydatki stałe 350 zł
•  Kwota 601 879,13 PLN
•  Rata stała 2 876,93 PLN
BZWBK •  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : konto z wpływami 2 tys. PLN
•  Marża 2,19 p.p. i 2,5% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 600 zł
• Kwota 204 445 PLN
• Rata stała 966,65 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell :konto z wpływami 2 tys. PLN
•  Marża 2,19p.p. i 2,5% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1200 zł
• Kwota 280 483,73 PLN
• Rata stała 1326,17 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : konto z wpływami 2 tys. PLN
•  Marża 2,19p.p. i 2,5% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1800  zł
• Kwota 237 500 PLN
• Rata stała 1122,93 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : konto z wpływami 2 tys. PLN
•  Marża 2,19p.p. i 2,5% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 2400 zł
• Kwota 566 160 PLN
• Rata stała 2 676,93 PLN

 Deutsche Bank
 LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : Pakiet Ubezpieczeniowy 1,8% z góry za 2 lata, od 3. do 5. roku 0,042% miesięcznie od kwoty kredytu, karta kredytowa, konto dbLife płatne 12 zł miesięcznie + wpływy na konto)
•  Marża 2,3 p.p., 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1600
•  Kwota 157 000,00 PLN
•  Rata stała 752 PLN
LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : Pakiet Ubezpieczeniowy 1,8% z góry za 2 lata, od 3. do 5. roku 0,042% miesięcznie od kwoty kredytu, karta kredytowa, konto dbLife płatne 12 zł miesięcznie + wpływy na konto)
•  Marża 2,3 p.p., 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 2300
•  Kwota 217 000,00 PLN
•  Rata stała 1.040 PLN
LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : Pakiet Ubezpieczeniowy (1,8% z góry za 2 lata, od 3. do 5. roku 0,042% miesięcznie od kwoty kredytu, karta kredytowa, konto dbLife płatne 12 zł miesięcznie + wpływy na konto)
•  Marża 2,3 p.p., 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 3000 zł
•  Kwota 215 000,00  PLN
•  Rata stała 1 030  PLN
LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : Pakiet Ubezpieczeniowy (1,8% z góry za 2 lata, od 3. do 5. roku 0,042% miesięcznie od kwoty kredytu, karta kredytowa, konto dbLife płatne 12 zł miesięcznie + wpływy na konto)
•  Marża 1,8 p.p., 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 3700 zł
•  Kwota 610 000,00 PLN
•  Rata stała 2 750 PLN

 Eurobank
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
• Oferta ‘Niski Procent’ + ROR z wpływami wynagrodzenia + ub. na życie miesięczne + KK na 5 lat
• dochód z tytułu umowy o pracę
• Marża 2,57% i prowizja 2,00%
• Brak zobowiązań, koszty utrzymania 720 zł, koszty mieszkaniowe 400 zł
• Kwota 219 754,66PLN
• Rata stała 1 089,10 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•    Oferta ‘Niski Procent’ + ROR z wpływami wynagrodzenia + ub. na życie miesięczne + KK na 5 lat
• dochód z tytułu umowy o pracę
•  Marża 2,27% i prowizja 2,00%
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1 450 zł, koszty mieszkaniowe 400 zł
•  Kwota 278 384,24 PLN
•  Rata stała 1 331,09 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•    Oferta ‘Niski Procent’ + ROR z wpływami wynagrodzenia + ub. na życie miesięczne + KK na 5 lat
• dochód z tytułu umowy o pracę
•  Marża 2,27% i prowizja 2,00%
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 2 250 zł, koszty mieszkaniowe 400 zł
•  Kwota 233 689,16 PLN
•  Rata stała 1 117,38 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•    Oferta ‘Niski Procent’ + ROR z wpływami wynagrodzenia + ub. na życie miesięczne + KK na 5 lat
• dochód z tytułu umowy o pracę
•  Marża 2,27% i prowizja 2,00%
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 3 200 zł, koszty mieszkaniowe 400 zł
•  Kwota 573 066,86 PLN
•  Rata stała 2 740,10 PLN

 ING
LTV 80%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Oferta Mieszkaj bez Kompromisu
•  Marża 1,69% i 1,69% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 600 zł
•  Kwota 238800 PLN
•  Rata stała 1073,38  PLN
•  LTV 80%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Oferta Mieszkaj bez Kompromisu
•  Marża 1,69% i 1,69% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1200 zł
•  Kwota 292 384 PLN
•  Rata stała 1314,24 PLN
•  LTV 80%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Oferta Mieszkaj bez Kompromisu
•  Marża 1,69% i 1,69% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1800 zł
•  Kwota 2 07442 PLN
•  Rata stała 1088,10 PLN
•  LTV 80%
•  Wibor 1,81% (6M)
•  Oferta Mieszkaj bez Kompromisu
•  Marża 1,69% i 1,69% prowizji
•   brak zobowiązań, koszty utrzymania 2400 zł
•  Kwota 598 035 PLN
•  Rata stała 2688,10 PLN
mBank

•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  negocjacje warunków cenowych
•  Marża 2,15%, prowizja 1,5%
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 600 PLN
•  Kwota 204 096,30 PLN
•  Rata stała 960,32 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  negocjacje warunków cenowych
•  Marża 2,15%, prowizja 1,5%
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1200 PLN
•  Kwota 251 699,36 PLN
•  Rata stała 1184,30 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  negocjacje warunków cenowych
•  Marża 2,15%, prowizja 1,5%
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1800 PLN
•  Kwota 224 185,67 PLN
•  Rata stała 1054,85 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  negocjacje warunków cenowych
•  Marża 2,15%, prowizja 1,5%
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1800 PLN
•  Kwota 514 899,16 PLN
•  Rata 2422,72 PLN

 Millenium Bank
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : Konto z wpływami, karta kredytowa
•  Marża 2,30% i 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania gosp. domowego 1250 zł
•  Kwota 196 000,00  PLN
•  Rata 939,13 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : Konto z wpływami, karta kredytowa
•  Marża 2,30%  i 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania gosp. domowego 1828 zł
•  Kwota 269 000,00  PLN
•  Rata 1 288,90 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : Konto z wpływami, karta kredytowa
•  Marża 2,30% i 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania gosp. domowego 2714 zł
•  Kwota 239 000,00 PLN
•  Rata 1145,16 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Cross-sell : Konto z wpływami, karta kredytowa
•  Marża 2,30% i 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania gosp. domowego 3509 zł
•  Kwota 551 000,00 PLN
•  Rata 2640,10 PLN
Bank Pekao SA •  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Oferta „Maj z Kredytem Hipotecznym”:  Eurokonto z k.debetową, k.kredytowa, ub. nieruchomości
•  Marża  1,9% i 1,9% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1145 PLN
• max kwota: 205 736 PLN
• Rata max: 941,72 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Oferta „Maj z Kredytem Hipotecznym”:  Eurokonto z k.debetową, k.kredytowa, ub. nieruchomości
•  Marża  1,9% i 1,9% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1899 PLN
• max kwota: 271 303 PLN
• Rata max: 1241,84 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Oferta „Maj z Kredytem Hipotecznym”:  Eurokonto z k.debetową, k.kredytowa, ub. nieruchomości
•  Marża  1,9% i 1,9% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 2969 zł
• max kwota: 210 009 PLN
• Rata max: 961,28 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Oferta „Maj z Kredytem Hipotecznym”:  Eurokonto z k.debetową, k.kredytowa, ub. nieruchomości
•   marża  1,9% i 1,9% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 3897 zł
• max kwota: 515 493 PLN
• Rata max: 2 359,57  PLN
PKO BP •  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
• Oferta Standardowa
cross-sell: 0,02 konto Aurum, 0,05 k. kredytowa, 0,15 ub. od utraty pracy na 4 lata)
•  Marża 2,5%- c-s= 2,28%, prowizja –  zgodnie z tabelą prowizyjną
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1000 zł
•  Kwota 189 050 PLN
•  Rata stała 904,79 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•   Oferta Standardowa promocyjna
cross-sell: 0,02 konto Aurum, 0,05 k. kredytowa, 0,15 ub. od utraty pracy na 4 lata)
•  Marża 2,26%- c-s= 2,04%, prowizja –  zgodnie z tabelą prowizyjną
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1800 zł
•  Kwota 245 700 PLN
•  Rata stała 1142,11 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  Oferta Standardowa Promocyjna
cross-sell: 0,02 konto Aurum, 0,05 k. kredytowa, 0,15 ub. od utraty pracy na 4 lata)
•  Marża 2,26%- c-s= 2,04%, prowizja –  zgodnie z tabelą prowizyjną
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 2400 zł
•  Kwota 210 200 PLN
•  Rata stała 977,09 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
• Oferta Standardowa promocyjna
cross-sell: 0,02 konto Aurum, 0,05 k. kredytowa, 0,15 ub. od utraty pracy na 4 lata, 0,05 za wpływy wynagrodzenia na ROR
•  Marża 2,26%- c-s= 1,99%, prowizja –  zgodnie z tabelą prowizyjną
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania 3100 zł
•  Kwota 499 500 PLN
•  Rata stała 2307,68 PLN
Bank Pocztowy • LTV 80%
• Wibor 1,73%
• Oferta Pocztowy Kredyt Mieszkaniowy
• Marża 1,95%;  prowizja 0%
• cross-sell: ROR z wpływem 2,5 tys., k. debetowa, ub. Nieruchomości+ Aviva
• Brak zobowiązań, koszty utrzymania 600 zł
• Kwota 181 946,87 PLN
• Rata stała  835,41 PLN
• LTV 80%
• Wibor 1,73%
• Marża 1,95%;  prowizja 0%
• cross-sell: ROR z wpływem 2,5 tys., k. debetowa, ub. Nieruchomości+ Aviva
• Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1200 zł
• Kwota 254 786,65 PLN
• Rata stała  1169,86 PLN
• LTV 80%
• Wibor 1,73%
• Marża 1,95%;  prowizja 0%
• cross-sell: ROR z wpływem 2,5 tys., k. debetowa, ub. Nieruchomości+ Aviva
• Brak zobowiązań, koszty utrzymania 1800 zł
• Kwota 206 358,25 PLN
• Rata stała 947,50 PLN
• LTV 80%
• Wibor 1,73%
• Marża 1,95%;  prowizja 0%
• cross-sell: ROR z wpływem 2,5 tys., k. debetowa, ub. Nieruchomości+ Aviva
• Brak zobowiązań, koszty utrzymania 2400 zł
• Kwota 472735,33 PLN
• Rata stała 2170,58 PLN

 Raiffeisen POLBANK
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  cross-sell : ROR, Ubez. od utraty pracy, karta kredytowa z obrotem min. 500 pln, ub. nieruchomości, ub. na życie
•  Marża 1,99% i 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania  1085 zł
•  Kwota 236 084 PLN
•  Rata stała 1089,34 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•   cross-sell : ROR, Ubez. od utraty pracy, karta kredytowa z obrotem min. 500 pln, ub. nieruchomości, ub. na życie
•  Marża 1,99% i 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania aglomeracja warszawska 1805 zł
•  Kwota 290 117 PLN
•  Rata stała 1338,64 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  cross-sell : ROR, Ubez. od utraty pracy ,  karta kredytowa z obrotem min. 500 pln, ub. nieruchomości, ub. na życie
•  Marża 1,99% i 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania aglomeracja warszawska 2885 zł
•  Kwota 226 441,20 PLN
•  Rata stała 1044 PLN
•  LTV 90%
•  Wibor 1,73%
•  cross-sell : ROR, Ubez. Od utraty pracy, karta kredytowa z obrotem min. 500 pln,  ub. na życie
•  Marża 1,99% i 0% prowizji
•  Brak zobowiązań, koszty utrzymania aglomeracja warszawska 3685 zł
•  Kwota 556 792,65 PLN
•  Rata stała 2537,69 PLN