Jaką umowę przedwstępną sprzedaży warto podpisać?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – to jedno z zabezpieczeń, o którym wspominaliśmy w poprzednim artykule. Możesz zawrzeć taką umowę przed sprzedażą lub kupnem nieruchomości, aby określić w niej wszystkie warunki i terminy transakcji.

Elementy umowy przedwstępnej to:
– data i miejsce zawarcia umowy
– strony umowy (dane sprzedającego i kupującego)
– przedmiot umowy (opis nieruchomości)
– ustalona cena
– termin do zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy sprzedaży)
– kwota zadatku/zaliczki
– własnoręczne podpisy stron

Warto wiedzieć, że umowa przedwstępna może być zawarta w różnych formach, co wiąże się później z różnymi skutkami. Oczywiście jeśli wszystko idzie zgodnie z planem i jest wola obu stron transakcji – nie ma problemu. Schody zaczynają się dopiero w momencie, gdy coś nie wychodzi tak, jak powinno: kupujący nie stawia się na akt notarialny albo sprzedający nagle wycofuje się z chęci sprzedaży. Zwróćmy uwagę na trzy istotne formy zawarcia umowy przedwstępnej:

Pierwsza i najbardziej powszechna to umowa w zwykłej formie pisemnej. Jest ona jak najbardziej prawidłowa i skuteczna – wiąże strony umowy i zobowiązuje do dokonania umowy sprzedaży. Jeśli dojdzie do sporu, to umowa ta ma tzw. skutek słabszy. Co to znaczy?

Oznacza to, że jeśli którakolwiek ze stron wycofa się z chęci nabycia/zbycia nieruchomości, to na podstawie umowy przedwstępnej, zabezpieczonej zadatkiem, możemy domagać się zwrotu zadatku w podwojonej wartości – w przypadku kupującego lub zachować zadatek – w przypadku sprzedającego. Chronią nas zatem wpłacone już na poczet ceny nieruchomości pieniądze. Warto więc przemyśleć jaką kwotę zadatku ustalimy w umowie przedwstępnej.

Drugi sposób to zawarcie umowy przedwstępnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Co to oznacza? Umowa taka jest także formułowana przez strony i ma taki sam skutek jak w zwykłej formie pisemnej, jednak dodatkowym zabezpieczeniem jest weryfikacja osoby, która umowę zawiera – notariusz identyfikuje osoby, które podpisały umowę i poświadcza, że to rzeczywiście te osoby. Pozwala nam to uniknąć sytuacji, w której ktoś mógłby podawać się za inną osobę.

Trzeci sposób to umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego. Jest to najbardziej zabezpieczona umowa, która w przypadku sporu między stronami wywołuje tzw. skutek silniejszy. Co to znaczy?

Oznacza to, że poza możliwością żądania dwukrotności (kupujący) lub zachowania (sprzedający) zadatku pozwala nam na dochodzenie w sądzie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży! Nie tylko więc możemy decydować się na roszczenia z zadatku, ale dążyć do zawarcia umowy sprzedaży, do której strony się zobowiązały. Jest to rozwiązane w ten sposób, ponieważ wszystkie czynności dotyczące nieruchomości, tj. jej sprzedaż czy darowizna, muszą być dokonane w formie aktu notarialnego, by być skutecznymi. Pozwala to na kontrolowanie tego rynku i dbanie o to, by transakcje były dokonywane zgodnie z prawem, a właściciele weryfikowani przez uprawnione do tego organy.

Taka umowa oczywiście kosztuje, czego nie mamy w przypadku zwykłej formy pisemnej, ale to już do stron należy decyzja, czy chcą w razie ewentualnego sporu skorzystać ze skutku słabszego czy silniejszego, opisanych powyżej.

W naszym dziale SKORECKI Nieruchomości zajmujemy się formułowaniem takich umów przedwstępnych, które jak najlepiej chronią interesy naszych klientów, są napisane zgodnie  przepisami kodeksu cywilnego, a także akceptowane przez wszystkie banki do kredytu hipotecznego.

Jeśli chcesz sprzedać u nas swoją nieruchomość – również po znalezieniu kupca dla Ciebie, pomagamy dalej przy formalnościach, związanych z procesem sprzedaży, w tym oczywiście przy umowie przedwstępnej. Tłumaczymy i rozmawiamy – na tym polega praca naszych Agentów.

Możemy także zająć się wyłącznie przygotowaniem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, tak, by klient był pewny, że jego interesy będą zabezpieczone. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.