MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO?

Polski Ład jest szeroko propagowany przez Polski Rząd, który chce dotrzeć z tym programem do możliwie największej liczby obywateli. Jego postanowień jest wiele – obejmuje różne dziedziny życia. W najbliższym czasie chcielibyśmy skupić się na tych z nich, które dotyczą naszego spektrum zainteresowań, tzn. świata kredytów i nieruchomości. 🙂 

Dzisiaj zajmiemy się jednym z fundamentów tego programu, który wejdzie w życie już w 2022 roku!

MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO, czyli program zwiększający dostępność́ do finansowania własnego mieszkania – najważniejsze informacje.

1/ Jest to program, z którego będą mogły skorzystać osoby, które mają zdolność kredytową, ale nie mają zgromadzonego wkładu własnego. Po spełnieniu wszystkich warunków, będą one mogły zaciągnąć tzw. gwarantowany kredyt mieszkaniowy, nawet na całą kwotę stanowiącą cenę mieszkania czy domu.

2/ Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego, zaciąganego na zakup mieszkania, a gwarancja ta ma zastąpić wymóg wniesienia wkładu własnego.

3/ Ma to być nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% kwoty, którą chcemy od banku uzyskać (ale maksymalnie 100 tys. zł).

4/ Kredyt taki ma być udzielany na minimum 15 lat.

5/ Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielny wyłącznie w walucie polskiej, by zminimalizować ryzyko zmian kursów.

6/ Kredytów tych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który to BGK będzie udzielał finansowania.

7/ Będą ulgi w spłacie kredytu dla rodzin, jeśli w czasie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego urodzi się drugie albo kolejne dziecko – 20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka. (W dniu spłaty nie będzie można być właścicielem innego mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.)

8/ Co do zasady będzie to taki sam kredyt hipoteczny jakie udzielane są do tej pory, jedynie zamiast wkładu własnego trzeba będzie wykazać spełnienie warunków do skorzystania z programu.

Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego?”

Kredytobiorca gwarantowanego kredytu mieszkaniowego oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba, że posiadają dwoje lub więcej dzieci. W przypadku dwójki dzieci mogą posiadać już mieszkanie, ale nie większe niż 50m2. W przypadku trójki dzieci nie większe niż 75 m2. Gdy dzieci jest czworo – do 90m2. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego nie ma.

W programie tym mają się znaleźć także oferty dofinansowania niezwiązanego z kredytem, a przeznaczonego dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego i spółdzielczego. Wysokość finansowania również w tym przypadku będzie zależała od ilości dzieci.

Według szacunków rządu z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać́ ok. 80 tys. rodzin rocznie. Jak będzie w rzeczywistości czas nam pokaże, ale na pewno warto o tych rozwiązaniach wiedzieć i przeanalizować, czy warto z nich skorzystać w każdym indywidualnym przypadku.

Nasi eksperci kredytowi są do Waszej dyspozycji – zapraszamy do kontaktu, umówienia się na wizytę i skorzystania z pomocy. Nasza usługa jest bezpłatna (od początku do końca). J